CNAS

CNAS poate acoperi costurile transplantului.

Formularul E112

Incepand cu data de I ianuarie 2007, Romania este stat membru al UE si poate beneficia de toate prestatiile sociale care se furnizeaza pe teritoriul statelor membre, inclusiv in ceea ce priveste asigurarile sociale de sanatate. Regula generala este ca formularul E 112 sa fie eliberat inainte de plecarea persoanei beneficiare la tratament. Acesta poate fi emis si dupa plecarea persoanei beneficiare daca, din motive de forta majora, nu a putut fi eliberat anticipat si daca nu a fost achitata contravaloarea serviciilor medicale. In acest caz, casa de asigurari intocmeste un referat prin care se argumenteaza si justifica situatia de forta majora, document care va sta la baza eliberarii formularului E 112. Prestatiile acordate in baza formularului E 112 se deconteaza numai intre institutii pe baza de facturi.