Regulamentul Concursului ”Esti gravida? Castiga recoltarea celulelor stem la nastere”

1. Organizatorul concursului
1.1. Organizatorul concursului ”Esti gravida? Castiga recoltarea celulelor stem la nastere” (denumit in continuare “Concurs”) este S.C. STEM SURE BIO VAULT S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social şi adresa de corespondenta in Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 81-85, Et. 1, Ap 2, sector 1, avand Cod Unic de inregistrare RO35987797 si numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/5861/2016, cont nr. RO22BACX0000001309908000 deschis la UNICREDIT – Sucursala Mihai Bravu, tel.: 021 3266 030, fax. 031 817 02 78, denumita in continuare “Organizatorul”, reprezentata la autentificarea prezentului inscris de Dl. Bogdan Ivanescu, in calitate de Administrator.

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul işi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfaşurarii Concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeaşi maniera in care a fost facuta şi informarea initiala, prin publicare pe site-ul www.stemsure.ro. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 12 de ore inainte de intrarea in vigoare.

1.3. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de cauze ce fac imposibila continuarea Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.stemsure.ro.
Intreruperea Concursului din motivele indicate mai sus, determina incetareaobligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.

2. Durata promotiei si aria de desfasurare a campaniei Concursul ”Esti gravida? Castiga recoltarea celulelor stem la nastere” va avea loc in perioada 5 noiembrie 2019 – 5 februarie 2020, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare in toata tara, pentru toate persoanele ce se vor inscrie pe pagina dedicata Concursului din site-ul www.stemsure.ro.

3. Dreptul de participare
3.1. Poate participa la acest Concurs orice persoana fizica, romana sau straina, care are varsta de cel putin 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, si care, gravida fiind (cu varsta sarcinii mai mica de 6 luni), raspunde corect la chestionarul din pagina oficiala a Concursului din site-ul www.stemsure.ro si completeaza formularul de inregistrare din pagina oficiala de pe site-ul www.stemsure.ro in perioada desfasurarii Concursului. Deoarece durata concursului este de 3 luni, iar extragerea castigatoarei se va face dupa 3 luni de la momentul lansarii concursului, pentru a
beneficia de premiul oferit, gravidele inscrise la concurs trebuie sa aiba varsta sarcinii mai mica de 6 luni, astfel incat data probabila a nasterii sa fie ulterioara momentului extragerii la sorti a castigatoarei.

3.2. La Concurs nu au dreptul sa participe angajatii si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, sotiile / sotii, precum si rudele de gradul I ale acestora.

4. Mecanismul campaniei promotionale
Inscrierea la concurs consta in completarea formularului de inregistrare (ce contine datele de identificare ale gravidei: prenume, email, telefon, data probabila a nasterii, spitalul, judetul) din pagina oficiala a Concursului de pe site-ul www.stemsure.ro, in perioada de desfasurare a Concursului: 5 noiembrie 2019 – 5 februarie 2020.

5. Descrierea premiilor

5.1. Premiul Concursului consta in asigurarea de servicii de recoltare a celulelor stem la nastere din sangele din cordonul ombilical si tesutul ombilical, in valoare de 1.699 euro (cu TVA inclus) – pachetul Perfect. In acest caz, daca este de acord, castigatorul va trebui sa plateasca o taxa anaula de stocare a celulelor stem in valoare de 121 euro + TVA/an, timp de 18 ani. Daca nu este de acord, castigatorul va fi descalificat si va pierde premiul.

5.2.Valoarea totala a premiului este in suma de 1699 euro (cu TVA inclus).

5.3. Imaginile si denumirile produselor, folosite in promovarea Concursului sunt cu titlu de prezentare. Produsele finale pot avea functii sau culori diferite, in functie de disponibilitatea stocului la furnizor.

5.4. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a premiilor.

6. Modul de desfasurare al Concursului
Concursul se desfaşoara numai in mediul online, pe site-ul www.stemsure.ro sau pe alte site-uri partenere care afişeaza formularul de inscriere in Concurs. La tragerea la sorti participa toate persoanele care indeplinesc prevederile pct. 3 din prezentul Regulament.

7. Tragerea la sorti. Acordarea premiului. Anuntarea castigatorului.

7.1. Premiul se va acorda prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc pe data de 6 februarie 2020. Extragerea va fi efectuata de catre Organizator prin intermediul unui serviciu online de alegere aleatoare a caştigatorului (de ex: www.random.org). La momentul tregerii la sorti se va redacta procesul verbal al extragerii, ce va fi semnat de catre un reprezentant autorizat al Organizatorului. Tragerea la sorti consta in extragerea aleatorie a unui numar, reprezentand numarul de inregistrare in concurs al persoanei, din numarul total de inregistrari in Concurs.
Pentru exemplificare, daca numarul extras este numarul 11, cea de-a 11 a persoana inscrisa in Concurs va fi desemnata castigatoare.

7.2. Persoana a carei inregistrare in concurs s-a facut cu numarul extras, va fi desemnata castigatoare a premiului descris la pct. 5 din prezentul Regulamet, daca indeplineste conditiile de participare la concurs prevazute de prezentul Regulament.
Desemnarea castigatoarelor premiului descris la pct. 5 din prezentul Regulament se face in baza procesului verbal al tragerii la sorti semnat de toti participantii la extragere.

7.3. Numele castigatoarei va fi publicat dupa tragerea la sorti pe site-ul Stem Sure: www.stemsure.ro. Castigatorul va fi anuntat personal de catre un angajat al Organizatorului, in aceeasi zi cu tragerea la sorti, telefonic si prin email.

8. Validarea castigatoarei

8.1. Pentru a fi validata drept caştigatoare, participanta la Concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile 3, 5, 6 şi 7 ale Regulamentului oficial al Concursului. De asemenea, in momentul receptiei premiului, Participanta trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau paşaportul).

8.2. Contestatii: contestatiile se pot face in 24 de ore de la data incidentului.
Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa office@stemsure.ro şi va cuprinde in mod obligatoriu:
i) numele, domiciliul, date de identificare;
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

8.3. Contestatiile se vor solutiona in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii.

9. Predarea premiului
9.1. Caștigatorii din București vor ridica premiile in maximum 30 zile calendaristice direct de la sediul Organizatorului, in orele de program specificate in pagina de contact www.stemsure.ro/contact cu anuntarea in prelabil cu 24 ore. In caz contrar premiul ramane in posesia Organizatorului, fara a extrage alti caștigatori.

9.2. Caştigatorii care au domiciliul/ reşedinta in afara localitatii Bucureşti şi doar la solicitarea expresa a acestora, Organizatorul va trimite premiile prin curier, cu confirmare de primire, in maxim 30 de zile lucratoare de la data publicarii listei de caştigatori, suportand costurile.

9.3. Organizatorul este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:
– datele de contact ale castigatorului desemnat nu sunt valide;
– castigatorul desemnat nu raspunde in termen de 7 zile de la momentul extragerii la contactarea efectuata de catre Organizator;
– castigatorul desemnat nu accepta premiul;
– castigatorul nu este de accord sa plateasca taxa anuala de stocare a celulelor stem in valoare de 121 euro + TVA/an, timp de 18 ani.In aceste situatii, castigatorul este invalidat si premiul nu va fi acordat.

9.4. Castigatorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in afara celor stabilite ca premiu, si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.

10. Limitarea raspunderii:
Organizatorul nu işi asuma raspunderea pentru orice tip de probleme cu privire la inscrierea in Concurs, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfaşurare a Concursului.

11. Taxe si impozite
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

12. Prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1. S.C. STEM SURE BIO VAULT S.R.L , J40/5861/2016, CUI RO35987797, in calitate de Organizator al Concursului, prelucreaza datele cu caracter personal ale
Participantilor la acest Concurs in conformitate cu Regulamentul 679/2016. Vezi Politica de Confidentialitate a Datelor Personale aici: https://www.stemsure.ro/politica-de-confidentialitate/
Organizatorul, in calitate de Operator de Date cu Caracter Personal, colecteaza in conditiile legii date precum nume, telefon, e-mail, semnatura ori date cu carater medical, precum data prognozata a nasterii sau spitalul unde va avea loc nasterea.
Datele personale sunt prelucrate in vederea desfasurarii Concursului si inmanarea premiilor castigatorului. In masura in care acceptati, prin exprimarea acordului dumneavoastra in mod expres prin completarea si trimiterea formularului dedicat din pagina oficiala a Concursului din site-ul www.stemsure.ro, Organizatorul va va putea transmite newslettere şi alte comunicari comerciale pentru a va tine la curent cu noutatile medicale, cu serviciile si produsele Organizatorului, pentru a va comunica promotiile si /sau evenimentele pe care acesta le organizeaza.
Datele personale sunt prelucrate de catre Organizator prin intermediul site-ului care este hostat pe teritoriul Romaniei, precum si la sediul acestuia din Romania.
Daca activitatea Organizatorului de informare asupra beneficiilor recoltarii la nastere si a stocarii de celule stem nu se incheie cu un contract intre participantul la Concurs si Organizator, datele cu caracter personal vor fi prelucrate in cadrul politicii Organizatorului de marketing direct pe durata a 5 ani de la momentul colectarii datelor.

Aveti dreptul de a solicita detalii privind informatiile despre dvs. pe care Organizatorul le colecteaza si proceseaza şi de a cere ca Organizatorul sa corecteze inexactitatile din aceste informatii, aveti dreptul de a obiecta sau de a solicita restrictionarea procesarii, de a solicita accesarea, eliminarea sau portabilitatea informatiilor dvs. De asemenea, conform legii, va puteti adresa cu o solicitare scrisa si catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro ) si justitiei, dupa caz.

Tot in categoria drepturilor dumneavoastra, reiteram şi dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul de prelucrare a Datelor Personale in scop de marketing direct şi de realizare a profilului de marketing direct. Prelucrarea datelor personale in scop de marketing direct poate inceta in orice moment, prin retragerea consimtamantului dvs.

Exercitarea drepturilor de mai sus se poate face dupa cum urmeaza:
(a) prin cerere scrisa, datata şi semnata, transmisa catre Organizator, la adresa: Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 81-85, Et. 1, Ap 2, sector 1
(b) prin cerere scrisa, datata şi semnata, transmisa catre Organizator, prin e-mail, la adresa: dpo@stemsure.ro;

Termenul de solutionare a cererii este de 30 de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul UE 679/2016.
Daca doriti sa inaintati o plangere legata de modul in care v-au fost procesate datele personale, contactati Responsabilul cu Protectia Datelor la datele de contact de mai sus. Responsabilul cu Protectia Datelor va lua legatura cu dumneavoastra pentru solutionarea sesizarii.

12.2. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Concurs sau primirea premiilor de exprimarea acordului participantului la Concurs de a fi contactat in scop de marketing direct.

12.3 Organizatorul le poate solicita Caştigatorilor consimtamantul liber exprimat pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite sau online, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinta şi imaginea lor. Pentru a-şi exprima acordul expres in acest sens, Participantii caştigatori vor semna o declaratie in care vor fi cuprinşi termenii acestui acord.
Organizatorul nu conditioneaza participarea la Concurs sau inmanarea premiului de darea acestui consimtamant. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.
12.4. Doar caştigatorilor li se vor solicita adresele de corespondenta pentru expedierea premiilor.

13. Regulamentul Concursului
Regulamentul Concursului ”Esti gravida? Castiga recoltarea celulelor stem la nastere” este disponibil pe site-ul www.stemsure.ro.

Redactat astazi, 01.11.2019, in 2 (doua) exemplare.

S.C. STEM SURE BIO VAULT S.R.L
prin Administrator Dl. Bogdan Ivanescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *