Regulamentul campaniei ”UN SCAUN DE MASINA de la CHICCO sau un KIT DE RECOLTARE! Sau ambele!”

1. Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei promotionale ”ESTI GRAVIDA? CASTIGA UN SCAUN DE MASINA de la CHICCO sau un KIT DE RECOLTARE! Sau ambele!” este S.C. STEM SURE BIOVAULT SRL, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 81-85, Et. 1, Ap 2, sector 1, avand Cod Unic de inregistrare RO35987797 si numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/5861/2016, cont nr. RO22BACX0000001309908000 deschis la UNICREDIT – Sucursala Mihai Bravu, tel. : 021 3266 030 , fax. 031 817 02 78 , denumita in continuare “STEM SURE” sau “Organizatorul”, reprezentata la autentificarea prezentului inscris de dl. Bogdan Ivanescu, in calitate de Presedinte. Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

2. Durata promotiei si aria de desfasurare a campaniei

Campania promotionala ”ESTI GRAVIDA? – CASTIGA UN SCAUN DE MASINA de la CHICCO sau un KIT DE RECOLTARE! Sau ambele! ” va avea loc in perioada 27.02.2018 – 28.05.2018, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare in toata tara.

3. Dreptul de participare

Poate participa la aceasta campanie promotionala orice persoana fizica, romana sau straina, care are varsta de cel putin 18 ani impliniti la data de 28.02.2018, si care, gravida fiind, completeaza formularul de inregistrare de pe siteul www.stemsure.ro in perioada promotiei. La campania promotionala ”UN SCAUN DE MASINA de la CHICCO sau un KIT DE RECOLTARE! Sau ambele!” nu au dreptul sa participe angajatii si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul S.C. STEM SURE BIOVAULT SRL, sotiile / sotii, precum si rudele de gradul I ale acestora.

4. Mecanismul campaniei promotionale

Inscrierea la concurs consta in completarea formularului de inregistrare (ce contine datele de identificare ale gravidei) de pe siteul www.stemsure.ro in perioada promotiei: 27.02.2018 – 28.05.2018.

5. Descrierea premiilor

Castigatoarele vor primi din partea STEM SURE, UN SCAUN DE MASINA YOUniverse de la CHICCO sau UN KIT DE RECOLTARE CELULE STEM sau ambele premii . Premiul are valoarea aproximativa de 1.350 RON.

6. Tragerea la sorti. Acordarea premiului. Anuntarea castigatorului.

Premiul se va acorda prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc in data de 29 Mai 2018. Tragerea la sorti va avea loc la sediul S.C. STEM SURE BIOVAULT SRL din Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 81-85, Et. 1, Ap 2, sector 1, in prezenta Directorului General, si a altor 3 persoane, angajati ai S.C. STEM SURE BIOVAULT SRL, desemnati de catre Directorul General.

Tragerea la sorti consta in extragerea aleatorie a doua adrese de email dintre cele trimise de gravide pe perioada promotiei, in prezenta membrilor comisiei, de catre Directorul General al Companiei STEM SURE.

Persoanele ce corespund adreselor de email extrase, vor fi desemnate castigatoare a celor doua premii descris la pct. 5 din prezentul regulamet, in ordinea extragerii, daca indeplineste conditiile de participare la concurs prevazute de prezentul Regulament. Persoana ce corespunde primei adrese de email extrasa va fi desemnata castigatoare a SCAUNULUI DE MASINA Chicco YOUniverse. Persoana ce corespunde celei de-a doua adrese de email extrasa va fi desemnata castigatoare a KITULUI DE RECOLTARE CELULE STEM STEM SURE. In situatia in care in urma extragerii aleatorii va fi extrasa aceeasi adresa de email de doua ori, persoana ce corespunde adresei de email extrase va fi desemnata castigatoare a ambelor premii.

La tragerea la sorti participa toate persoanele care indeplinesc prevederile pct. 3 din prezentul regulament.

La tragerea la sorti se vor desemna castigatoarele premiilor descrise la pct. 5 din prezentul regulament, in baza procesului verbal al tragerii la sorti semnat de toti participantii la extragere.
Numele castigatoarei va fi publicata dupa tragerea la sorti pe site-ul STEM SURE: www.stemsure.ro.
Castigatoarea va fi anuntata personal de catre un angajat al S.C. STEM SURE BIOVAULT SRL, in aceeasi zi cu tragerea la sorti, telefonic si prin email. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului.
STEM SURE este exonerata de raspundere in urmatoarele situatii:

– datele de contact ale castigatoarelor desemnate nu sunt valide

– castigatoarele desemnate nu raspund la contactarea efectuata de SC STEM SURE BIOVAULT SRL

– castigatoarele desemnate nu accepta premiul.

7. Predarea premiului

Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acordul castigatorilor referitor la faptul ca persoana lor, numele, localitatea de domiciliu si fotografiile lor pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara niciun fel de plata aferenta. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens, ce va fi predata Organizatorului, în caz contrar considerându-se ca persoana castigatoare a renuntat implicit la premiu.

8. Taxe si impozite

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

9. Regulamentul promotiei

Regulamentul promotiei ”UN SCAUN DE MASINA de la CHICCO sau un KIT DE RECOLTARE! Sau ambele!” este disponibil pe site-ul www.stemsure.ro.

10. Protectia datelor personale

Prin inscrierea la promotia ”UN SCAUN DE MASINA de la CHICCO sau un KIT DE RECOLTARE! Sau ambele!” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Organizatorul, detinand numar de Operator de date cu caracter personal 19418, se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor personale ale participantilor.

Prelucrarea datelor personale se va face într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. Deasemenea, organizatorul va stoca datele cu caracter special in conditiile art. 9 si 32 GDPR de o maniera care sa previna incalcarea securitatii datelor cu caracter personal, in special prin masuri care sa asigure ca datele cu caracter personal devin neinteligibile si neaccesibile persoanelor care nu sunt autorizate sa le acceseze. Angajatii implicati sunt obligati sa pastreze confidentialitatea, obligatia de confidentialitate continuand si dupa incetarea efectelor raporturilor de munca.

Completarea formularului de inregistrare reprezinta acordul participantilor ca informatiile din formularul de inregistrare sa fie folosite de Organizator si de partenerii acestuia pentru campanii viitoare de informare si pentru alte actiuni de marketing.

Participantilor la concurs li se poate solicita ca, in situatia in care vor fi desemnati drept castigatori ai premiului oferit, numele si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri de marketing, fara alte obligatii sau plati, in conformitate cu legislatia in vigoare. Participantii castigatori vor semna o declaratie in care isi vor da explicit acordul pentru utilizarea imaginii lor. Inmanarea premiului nu este conditionata de semnarea acestui acord.

Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestei Campanii. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Participantul la promotie in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Participantii au dreptul de a solicita in orice moment, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului ca datele lor sa fie sterse sau actualizate.

11. Alternativele premiilor
Castigatorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in afara celor stabilite ca premiu, si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.

Redactat astazi, Ianuarie, 26 Februarie 2018, in 2 (doua) exemplare.
S.C. STEM SURE BIOVAULT SRL.
prin Presedinte Dr. Bogdan Ivanescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *