Regulamentul Concursului “Viitoare mamica? Castiga un scaun auto pentru siguranta copilului tau!”

1.Organizatorul concursului

1.1. Organizatorul concursului Viitoare mamica? Castiga un scaun auto pentru siguranta copilului tau!” (denumit in continuare “Concurs”) este S.C. STEM SURE BIO VAULT S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social şi adresa de corespondenţă in Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 81-85, Et. 1, Ap 2, sector 1, avand Cod Unic de inregistrare RO35987797 si numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/5861/2016, cont nr. RO22BACX0000001309908000 deschis la UNICREDIT – Sucursala Mihai Bravu, tel.: 021 3266 030, fax. 031 817 02 78, denumita in continuare “Organizatorul”, reprezentata la autentificarea prezentului inscris de Dl. Bogdan Ivanescu, in calitate de Administrator.
1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială, prin publicare pe site-ul www.stemsure.ro. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 12 de ore înainte de intrarea în vigoare.
1.3. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinate de cauze ce fac imposibilă continuarea Concursului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul site-ului www.stemsure.ro. Întreruperea Concursului din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanții.

2. Durata promotiei si aria de desfasurare a campaniei

Concursul Viitoare mamica? Castiga un scaun auto pentru siguranta copilului tau!” va avea loc in perioada 01 noiembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare in toata tara, pentru toate persoanele ce se vor inscrie pe pagina dedicate Concursului din site-ul www.stemsure.ro.

3. Dreptul de participare

3.1. Poate participa la aceast Concurs orice persoana fizica, romana sau straina, care are varsta de cel putin 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, si care, gravida fiind, raspunde corect la chestionarul din pagina oficiala a Concursului din site-ul www.stemsure.ro si completeaza formularul de inregistrare din pagina oficiala de pe site-ul www.stemsure.ro in perioada desfasurarii Concursului.

3.2. La Concurs nu au dreptul sa participe angajatii si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, sotiile / sotii, precum si rudele de gradul I ale acestora.

4. Mecanismul campaniei promotionale

Inscrierea la concurs consta in completarea formularului de inregistrare (ce contine datele de identificare ale gravidei: prenume, email, telefon, data probabila a nasterii, spitalul, judetul) din pagina oficiala a Concursului de pe site-ul www.stemsure.ro, in perioada de desfasurare a Concursului: 01 noiembrie 2018 – 31 ianuarie 2019.

5. Descrierea premiilor

5.1. Premiul Concursului consta in oferirea a 3 scaune auto Caretero Scope, cate 1 scaun auto la sfarsitul fiecarei luni de concurs.
5.2.Valoarea totala a premilor este in suma de 2970 lei(cu TVA inclus).
5.3. Imaginile si denumirile produselor, folosite in promovarea Concursului sunt cu titlu de prezentare. Produsele finale pot avea funcții sau culori diferite, în funcție de disponibilitatea stocului la furnizor.
5.4. Nu se acordă contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor.

6. Modul de desfasurare al Concursului

Concursul se desfăşoară numai în mediul online, pe site-ul www.stemsure.ro sau pe alte site-uri partenere care afişează formularul de înscriere în Concurs. La tragerea la sorti participa toate persoanele care indeplinesc prevederile pct. 3 din prezentul Regulament.

7. Tragerea la sorti. Acordarea premiului. Anuntarea castigatorului.

7.1. Premiul se va acorda prin tragere la sorti. Tragerile la sorti vor avea loc dupa incheierea fiecarei luni de concurs, respectiv in data de 5 decembrie 2018 (pentru inscrierile in concurs inregistrate in cursul lunii noiembrie), 5 ianuarie 2019 (pentru inscrierile in concurs inregistrate in cursul lunii decembrie), 5 februarie 2019 (pentru inscrierile in concurs inregistrate in cursul lunii ianuarie). Extragerile vor fi efectuate prin intermediul unui serviciu online de alegere aleatoare a câştigătorilor (de ex: www.random.org). Extragerile va fi efectuate de catre Organizator. La momentul tragerilor la sorţi se vor redacta procese verbal al extragerilor, ce vor fi semnate de catre un reprezentant autorizat al Organizatorului.
Tragerea la sorti consta in extragerea aleatorie a unui numar, reprezentand numarul de inregistrare in concurs al persoanei, din numarul total de inregistrari in Concurs. Pentru exemplificare, daca numarul extras este numarul 11, cea de-a 11a persoana inscrisa in Concurs va fi desemnata castigatoare.
7.2. Persoana a carei inregistrare in concurs s-a facut cu numarul extras, va fi desemnata castigatoare a premiului descris la pct. 5 din prezentul Regulamet, daca indeplineste conditiile de participare la concurs prevazute de prezentul Regulament. Desemnarea castigatoarelor premiului descris la pct. 5 din prezentul Regulament se face in baza procesului verbal al tragerii la sorti semnat de toti participantii la extragere.
7.3. Numele castigatoarelor vor fi publicate dupa tragerea la sorti pe site-ul Stem Sure: www.stemsure.ro. Castigatorul va fi anuntata personal de catre un angajat al Organizatorului, in aceeasi zi cu tragerea la sorti, telefonic si prin email.

8. Validarea castigatoarei

8.1. Pentru a fi validata drept câştigătoare, participanta la Concurs trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile descrise în secţiunile 3, 5, 6 şi 7 ale Regulamentului oficial al Concursului. De asemenea, în momentul recepţiei premiului, Participanta trebuie să prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau paşaportul).
8.2. Contestaţii: Contestaţiile se pot face în 24 de ore de la data incidentului. Contestaţia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa office@stemsure.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu:
i) numele, domiciliul, date de identificare;
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestaţia;
8.3. Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.

9. Predarea premiului

9.1. Câștigătorii din București vor ridica premiile în maximum 30 zile calendaristice direct de la sediul Organizatorului, în orele de program specificate în pagina de contact www.stemsure.ro/contact cu anunţarea în prelabil cu 24 ore. În caz contrar premiul rămâne în posesia Organizatorului, fără a extrage alți câștigători.
9.2. Câştigătorii care au domiciliul/ reşedinţa în afara localității Bucureşti şi doar la solicitarea expresă a acestora, Organizatorul va trimite premiile prin curier, cu confirmare de primire, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data publicării listei de câştigători, suportând costurile.
9.3. Organizatorul este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:
– datele de contact ale castigatorului desemnat nu sunt valide;
– castigatorul desemnat nu raspunde in termen de 7 zile de la momentul extragerii la contactarea efectuata de catre Organizator;
– castigatorul desemnat nu accepta premiul.
9.4. Castigatorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in afara celor stabilite ca premiu, si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.

10. Limitarea raspunderii:

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru orice tip de probleme cu privire la înscrierea în Concurs, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/ disfuncţionalităţile neanunţate ale furnizorului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului.

11. Taxe si impozite

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

12.Prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1. S.C. STEM SURE BIO VAULT S.R.L , J40/5861/2016, CUI RO35987797, in calitate de Organizator al Concursului, prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la acest Concurs în conformitate cu Regulamentul 679/2016. Vezi Politica de Confidentialitate a Datelor Personale aici: https://www.stemsure.ro/politica-de-confidentialitate/
Organizatorul, in calitate de Operator de Date cu Caracter Personal, colecteaza in conditiile legii date precum nume, telefon, e-mail , semnatura ori date cu carater medical, precum data prognozata a nasterii sau spitalul unde va avea loc nasterea. Datele personale sunt prelucrate in vederea desfasurarii Concusrsului si inmanarea premiilor castigatorului. In măsura în care acceptati, prin exprimarea acordului dumneavoastra in mod expres prin completarea si trimiterea formularului dedicat din pagina oficiala a Concursului din site-ul www.stemsure.ro, Organizatorul va va putea transmite newslettere şi alte comunicări comerciale pentru a va tine la curent cu noutatile medicale, cu serviciile si produsele Organizatorului, pentru a va comunica promotiile si /sau evenimentele pe care acesta le organizeaza.
Datele personale sunt prelucrate de catre Organizator prin intermediul site-ului care este hostat pe teritoriul Romaniei, precum si la sediul acestuia din Romania.
Daca activitatea Organizatorului de informare asupra beneficiilor recoltarii la nastere si a stocarii de celule stem nu se incheie cu un contract intre participantul la Concurs si Organizator, datele cu caracter personal vor fi prelucrate in cadrul politicii Organizatorului de marketing direct pe durata a 5 ani de la momentul colectarii datelor.
Aveţi dreptul de a solicita detalii privind informaţiile despre dvs. pe care Organizatorul le colecteaza si proceseaza şi de a cere ca Organizatorul să corecteze inexactităţile din aceste informaţii, aveti dreptul de a obiecta sau de a solicita restricţionarea procesării, de a solicita accesarea, eliminarea sau portabilitatea informaţiilor dvs. De asemenea, conform legii, va puteti adresa cu o solicitare scrisa si catre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro ) si justitiei, dupa caz.
Tot în categoria drepturilor dumneavoastra, reiterăm şi dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul de prelucrare a Datelor Personale în scop de marketing direct şi de realizare a profilului de marketing direct. Prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct poate înceta în orice moment, prin retragerea consimţământului dvs.
Exercitarea drepturilor de mai sus se poate face după cum urmează:
(a) prin cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă către Organizator, la adresa: Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 81-85, Et. 1, Ap 2, sector 1(b) prin cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă către Organizator, prin e-mail, la adresa: dpo@stemsure.ro;
Termenul de soluţionare a cererii este de 30 de zile, în condiţiile prevăzute de Regulamentul UE 679/2016.
Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-au fost procesate datele personale, contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la datele de contact de mai sus. Responsabilul cu Protecția Datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru soluționarea sesizarii.
12.2. Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs sau primirea premiilor de exprimarea acordului participantului la Concurs de a fi contactat in scop de marketing direct.
12.3 Organizatorul le poate solicita Câştigătorilor consimţământul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite sau online, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă şi imaginea lor. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, Participanții câştigători vor semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord.
Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs sau înmânarea premiului de darea acestui consimtamant. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.
12.4. Doar câştigătorilor li se vor solicita adresele de corespondenţă pentru expedierea premiilor.

13. Regulamentul Concursului

Regulamentul Concursului “Viitoare mamica? Castiga un scaun auto pentru siguranta copilului tau!” este disponibil pe site-ul www.stemsure.ro.

Redactat astazi, 23 octombrie 2018, in 2 (doua) exemplare.

S.C. STEM SURE BIO VAULT S.R.L
prin Administrator Dl. Bogdan Ivanescu