Regulamentul concursului DE LA INIMĂ LA INIMĂ

I. ORGANIZATORI
1.1. Organizatorul campaniei “De la inima la inima” (denumita in continuare “Campania”) este STEM SURE BIO VAULT S.R.L. avand sediul social in Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 81 – 85, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Romania, avand Cod Unic de inregistrare RO35987797, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5861/2016, denumita in continuare „organizator”.

1.2. Campania se va desfasura prin intermediul mijloacelor online, pe platforma companiei STEM SURE: https://www.stemsure.ro/ si prin care va oferim posibilitatea de a va inregistra pentru a beneficia de campanie, interactionand astfel cu serviciile pe care vi le punem la dispozitie.

1.3. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toti participanţii. Prin înscrierea la campanie, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu prevederile prezentului Termeni si Conditii.

1.4. Termeni si Conditiile sunt aduse la cunoştinţa publicului exclusiv online prin intermediul unui link dedicat campaniei.

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba Termenii si Conditiile prezentei Campanii, dar nu înainte de a anunţa public participanţii. Aceasta campanie va fi publicata in scop de promovare si pe paginile retelelor de socializare ale organizatorului, spre exemplu Facebook, fara a fi in vreun fel sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook sau cu alte retele de socializare.

II. DURATA CONCURSULUI
2.1 Campania “De la inima la inima” se desfasoara in perioada 14 mai 2021 – 31 mai 2021.

III. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
3.1. Pentru a participa la campania “De la inima la inima” trebuie sa completati formularul disponibil in cadrul linkului dedicat https://www.stemsure.ro/de-la-inima-la-inima disponibil pe platforma organizatorului (conform art. 1.2.).

3.2. Toate persoanele care se inscriu pentru a beneficia de aceasta campanie pe linkul mentionat la articolul 3.1 vor beneficia de o reducere suplimentara la semnarea contractului de recoltare, procesare si stocare a celulelor stem la nastere. Conditia pentru a beneficia de aceasta reducere suplimentara la semnarea contractului este ca persoana inscrisa sa fie insarcinata, iar semnarea contractului sa aba loc in perioada 14 mai – 31 mai 2021.

IV. PREMIUL CONCURSULUI SI MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIULUI
4.1 Reducerea va fi acordata tuturor persoanelor inscrise, cu obligaţia ca aceştia să îndeplinească următoarele condiţii:
– pot beneficia de reducere numai participanţii, persoane fizice, cu vârsta peste 18 (optsprezece) ani;
– sa completeze formularul disponibil in cadrul linkului dedicat campaniei: https://www.stemsure.ro/de-la-inima-la-inima, / in perioada de valabilitate a campaniei;
– participantii trebuie sa fie viitori parinti, in sensul in care participanta trebuie sa fie insarcinata la data inscrierii in Campanie, iar data semnarii contractului de recoltare, procesare si stocare a celulelor stem la nastere cu Stem Sure Bio Vault sa fie in perioada 14 mai – 31 mai 2021.
– câştigătorii să nu fie declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectarii conditiilor de participare stabilite in cadrul prezentului document Termeni si Conditii.
– reducerile oferite vor varia in functie de pachetul de servicii ales, astfel:
– Pachetul Basic – reducere de 302 euro
– Pachetul Complex – reducere de 352 euro
– Pachetul Perfect – reducere de 402 euro
– Pachetul Perfect Plus – reducere de 500 euro

4.2. In cadrul campaniei, toate persoanele inscrise si care semneaza un contract pentru recoltare, procesare si stocare, cu respectarea conditiilor enumerate la punctul 4.1., reducerea oferita nu se cumuleaza cu alte oferte, beneficii sau reduceri oferite de Stem Sure Bio Vault.

4.3. Un participant se poate inscrie o singura data in cadrul campaniei “De la inima la inima”.

4.4. Premiile nu pot fi convertite în bani şi nici nu pot fi înlocuite cu alte premii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul document Termeni si Conditii, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului, sau de a întrerupe oricând desfăşurarea campaniei, fără drept de compensare şi fără obligaţie de preaviz.
4.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul document Termeni si Conditii, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului, sau de a întrerupe oricând desfăşurarea Campaniei, în măsura în care are motive justificate pentru a opri desfășurarea acesteia, evaluând posibilitatea reluării la momentul considerat potrivit de către Organizator. Imaginile si denumirile produselor, folosite in promovarea Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

V. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1 Organizatorul respecta prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a GDPR precum si legislatia aplicabila la nivel national sau European in materia prelucrarii datelor cu caracter personal. Astfel, va informam cu privire la modalitatea in care va prelucram datele cu caracter personal in cadrul acestui Campanie.

5.2. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale solicitate prin intermediul formularului de solicitare de informatii, respectiv numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de mail si data probabila a nasterii copilului. Aceste informatii sunt utilizate in scopul inregistrarii in cadrul campaniei, a transmiterii confirmarii inscrierii si a altor informatii utile in legatura cu desfasurarea evenimentului, dar si pentru atragerea de potentiali clienti inregistrati in baza de date a companiei in vederea stimularii interesului acestora, acum sau in viitor, pentru serviciile oferte de organizator. Temeiul legal al activităților de prelucrare anterior menționate, îl reprezintă interesul legitim al Organizatorului (Operatorului de date cu caracter personal), astfel cum este prevăzut în cadrul art. 6 lit. f) din GDPR.

5.3. In acest sens, in cadrul formularului de inscriere online, participantii au posibilitatea de a se inregistra pentru primirea prin intermediul informatiilor de contact transmise, a comunicarilor comerciale (newsletters) avand continut promotional privind serviciile oferite de companiile organizatoare. Bifarea corespunzatoare a optiunii participantului cu privire la optiunea privind primirea comunicarilor comerciale, reprezinta exprimarea consimtamantului expres si liber exprimat pentru aceste prelucrări, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR. Aveți dreptul de a va retrage consimțământul acordat in orice moment, prin transmiterea unei solicitai utilizând adresa dpo@stemsure.ro.

5.4. Operatorul datelor cu caracter personal este societatea comerciala STEM SURE BIO VAULT S.R.L., avand sediul social in Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 81 – 85, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Romania. Destinatarul datelor cu caracter personal este organizatorul si angajații acestuia, fără a transmite aceste date personale către parteneri contractuali, cu excepția celor care ajută la realizarea prezentului Campanie, respectiv parteneri cu care co-organizatorii pot încheia contracte de promovare a prezentei campanii, însă fără a implica datele cu caracter personal ale participanților titulari ai discountului acordat in cadrul campaniei, fără obținerea consimțământului prealabil al acestora. Pentru desfasurarea prezentei campanii, datele cu caracter personal obtinute nu sunt transmise în afara Spațiului Economic European, fiind utilizate pe teritoriul României.

5.5. Responsabilul cu Protectia Datelor desemnat si care poate fi contactat direct de catre participanti in relatie cu activitatile de prelucrare a datelor precizate in prezentul capitol, raspunde la adresa de e-mail dpo@stemsure.ro.

5.6. Datele personale ale participantului câștigător vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la data incheierii Campaniei si acordarea premiului, în conformitate cu legislația din domeniul contabilității. Datele participanților vor fi introduse in sistemul CRM (Customer Relationship Manager) al companiei organizatoare Stem Sure Bio Vault S.R.L. care este un program securizat si in care introducem politicile de retentie (perioada de stocare) a datelor dumneavoastra. Astfel, informatiile pe care ni le furnizati prin completarea chestionarului de Campanie le vom stoca pentru o perioada de 10 luni de la data transmiterii acestora in atentia co-organizatorilor, in cazul in care nu ati revocat, limitat sau restrictionat acordul pentru prelucrarea acestora. In apropierea implinirii perioadei de retentie susmentionate va vom contacta in vederea prelungirii acordului dumnevoastra. Astfel cum am precizat mai sus, nu transferam aceste date in afara Romaniei.

5.7. Va informam in continuare despre drepturile pe care le aveti conform legii, prin inscrierea la campania “Special November”.
· Aveți dreptul de a primi informații în orice moment, cu privire la scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale, la categorii și surse, la destinatari, la perioadele de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră.
· Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, având posibilitatea de a vă opune unui proces decizional automat. Co-organizatorii nu realizează la această dată procese automatizate de decizie.
· Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.
· Aveți dreptul de portabilitate (transfer) a datelor pe care ni le-ați furnizat prin crearea contului, pe baza consimțământului dumneavoastră și care sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Pentru detalii despre condițiile de portare a datelor personale, va rugam sa consultați Politica de confidențialitate existenta pe websiteul www.stemsure.ro;
· Vă actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți din când în când și ori de câte ori necesitatea actualizării este prevăzuta de lege. Totuși, dacă descoperiți că unele date sunt incorecte sau inexacte, puteți solicita rectificarea și/sau actualizarea datelor incorecte și completarea datelor incomplete.
· Puteți rectifica sau completa datele dumneavoastră cu caracter personal contactându-ne și furnizându-ne datele corecte sau suplimentare;
· Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă acuratețea datelor este contestată pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea respectivă. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării prelucrării datelor;
· Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea, ceea ce înseamnă că stocăm datele dumneavoastră personale, dar nu le utilizăm în niciun alt scop.
· Aveți dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal. Puteți exercita ambele drepturi în temeiul condițiilor prevăzute de lege. Vom evalua solicitarea dumneavoastră de ștergere din punct de vedere al legislației și a procedurilor noastre interne, luând în considerare existența unui contrat aflat în desfășurare și vom acorda un răspuns în scris în termenul agreat, care nu va depăși 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării de ștergere.
· Aveți dreptul de a ne contacta în orice moment, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile conferite prin legislația privind protecția a datelor cu caracter personal.
· Aveți dreptul de a apela la Autoritatea de supraveghere a datelor, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, având adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, Romania, sau la o instanță competentă, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI. DREPTUL DE PARTICIPARE
6.1. Campania este accesibila tuturor participanţilor persoane fizice, cu vârsta peste 18 (optsprezece) ani, cu excepţia angajaţilor companiei organizatoare, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV (patru) inclusiv. În cazul constatării folosirii unor mijloace de fraudare in orice mod a acestui Campanie, participanţii respectivi vor fi descalificaţi iar eventualele prejudicii produse organizatorului sau altor participant fiind sanctionata ca urmare a demararii procedurilor juridice care se impun.

VII. SESIZARI SI SOLICITARI
7.1. Orice sesizare/solicitare legată de desfăşurarea campaniei se va face în scris, în termen de 2 (doua) zile de la data la care ati luat la cunostinta despre producerea evenimentului reclamat. Va rugam in acest sens sa utilizati adresa office@stemsure.ro.

7.2. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, de către un mediator de conflicte agreat de ambele parti sau in mod direct de catre instanţele judecătoreşti competente din România.

Redactat într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 (doua) duplicate, din care unul pentru arhiva biroului notarial.

Va multumim,
Echipa STEM SURE BIO VAULT S.R.L. & DOCTOR MIT CENTER S.R.L.