Regulamentul concursului PERFECT

I. ORGANIZATORI
Organizatorul concursului cu premii “PERFECT” (denumit in continuare “Concursul”) este STEM SURE BIO VAULT S.R.L. avand sediul social in Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 81 – 85, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Romania, avand Cod Unic de inregistrare RO35987797 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5861/2016, denumita in continuare „organizator”.

1.2. Concursul se va desfasura prin intermediul mijlocelor online pe platforma companiei STEM SURE: https://www.stemsure.ro/, prin care va oferim posibilitatea de a participa in cadrul concursului, interactionand astfel cu serviciile pe care vi le punem la dispozitie.

1.3. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toti participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu prevederile prezentului Regulament.

1.4. Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului exclusiv online prin intermeidiul unui link dedicat concursului, iar forma originala autentificata a acestuia este disponibila şi la registratura societăţii aflată la sediul social.

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba Regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii. Acest concurs va fi publicat in scop de promovare si pe paginile retelelor de socializare ale organizatorului, spre exemplu Facebook, fara a fi in vreun fel sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook sau cu alte retele de socializare.

II. DURATA CONCURSULUI
2.1 Concursul “PERFECT” se desfasoara in perioada 01 iunie 2021 – 01 august 2021.

III. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
3.1. Pentru a participa la concusul PERFECT, trebuie sa completati formularul disponibil in cadrul linkului dedicat https://www.stemsure.ro/concursul-perfect/ disponibil pe platforma organizatorului (conform art. 1.2.).

3.2. Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi in ziua urmatoare a finalizarii concursului, respectiv data de 2 august 2021, prin utilizarea platformei random.org. Extragerea la sorti în cadrul careia va fi desemnat câştigătorl, va fi realizată exclusiv de către comisia desemnata din cadrul organizatorului, respectiv una sau doua persoane reprezentante care va participa si la extragerea la sorti, nefiind admise alte variante în acest sens. Va avea loc o extragere aleatoare din participantii înregistrati in concurs.

3.3. De asemenea, câştigătorul va primi informaţii despre premiul câştigat şi despre modalitatea in care va intra în posesia acestuia. Câştigătorul este obligat să valideze premiul până cel târziu la ora 23:55 a zilei de 2 august 2021, în caz contrar premiul fiind acordat unui perticipant extras in cadrul tragerii la sorti cu titlu de rezerva. Astfel, pentru un participant extras, o singura persoana de rezerva va fi extrasa.

3.4. Dacă persoana câştigătoare se află in imposibilitate de a intra in posesia premiului (boală, forţă majoră sau alte situaţii asemănătoare), premiul va fi acordat rezervei care se subroga in toate drepturile si obligatiile castigatorului.

IV. PREMIUL CONCURSULUI SI MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIULUI
4.1 Premiile vor fi acordate câştigătorilor cu obligaţia ca aceştia să îndeplinească următoarele condiţii:
– pot fi declaraţi câştigători numai participanţii, persoane fizice, cu vârsta peste 18 (optsprezece) ani;
– sa completeze formularul disponibil in cadrul linkului dedicat concursului: https://www.stemsure.ro/concursul-perfect/;
– participantii trebuie sa fie viitori parinti, in sensul in care participanta trebuie sa fie insarcinata la data inscrierii in concurs;
– câştigătorii să nu fie declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectarii conditiilor de participare stabilite in cadrul prezentului Regulament.
4.2. Premiul Concursului consta in asigurarea de servicii de recoltare a celulelor stem la nastere din sangele din cordonul ombilical si tesutul
ombilical, in valoare de 1.999 euro (cu TVA inclus) – pachetul Perfect.
Pentru clarificare, intrarea in posesia premiului presupune semnarea de catre participantul castigator a unui Contract de Realizare
Analize Medicale, Procesare și Stocarea Sângelui din cordonul ombilical (a Celulelor Stem) și a Țesutului Ombilical pentru care
castigatorul va trebui sa plateasca numai o taxa anuala de stocare a celulelor stem in valoare de 121 euro + TVA/an, timp de 18 ani sau
contravaloarea in avans a celor 18 ani de stocare contractuali, in valoare de 691 de euro, cu TVA inclus.

Valoarea totala a premiului este in suma de 1999 euro (cu TVA inclus).

4.3. Un participant se poate inscrie o singura data in cadrul concursului PERFECT, in sensul in care informatiile solicitate in cadrul
formularului din cadrul linkului dedicat concursului, indiferent de platforma din care acceseaza acest formular.
4.4. Premiile nu pot fi convertite în bani şi nici nu pot fi înlocuite cu alte premii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament,
orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului, sau de a întrerupe oricând desfăşurarea concursului, fără drept de compensare şi fără
obligaţie de preaviz.

SC STEM SURE BIO VAULT S.R.L. & DOCTOR MIT CENTER S.R.L.

4.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului, sau de a întrerupe
oricând desfăşurarea concursului în măsura în care are motive justificate pentru a opri desfășurarea concursului, evaluând posibilitatea reluării
acestuia la momentul considerat potrivit de către Organizator. Imaginile si denumirile produselor, folosite in promovarea Concursului sunt cu titlu de
prezentare.
4.6. În cazul în care câştigătorul nu confirmă datele de contact sau renunţă la premiu, co-organizatorii îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt
participant la concurs. Numele câştigătorului concursului va fi anunţat atat in pagina online dedicata a concusului cat si pe paginile din cadrul
retelelor de socializare apartinand co-organizatorilor.

V. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1 Co-orgganizatorii respecta prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de
punere in aplicare a GDPR precum si legislatia aplicabila la nivel national sau European in materia prelucrarii datelor cu caracter personal. Astfel, va
informam cu privire la modalitatea in care va prelucram datele cu caracter personal in cadrul acestui concurs.
5.2. Co-organizatorii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale solicitate prin intermendiul formulaurlui de inscriere in concurs,
respectiv numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de mail si data probabila a nasterii copilului. Aceste informatii sunt utilizate in scopul
inregistrarii in cadrul concursului, a transmiterii confirmarii inscrierii si a altor informatii utile in legatura cu desfasurarea evenimentului, dar si pentru
atragerea de potentiali clienti inregistrati in baza de date a companiei in vederea stimularii interesului acestora, acum sau in viitor, pentru serviciile
oferte de co-organizatori. Temeiul legal al activităților de prelucrare anterior menționate, îl reprezintă interesul legitim al Organizatorului
(Operatorului de date cu caracter personal), astfel cum este prevăzut în cadrul art. 6 lit. f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor
(denumit in continuare “GDPR”).
5.3. In acest sens, in cadrul formularului de inscriere online, participantii au posibilitatea de a se inregistra pentru primirea prin intermediul
informatiilor de contact transmise, a comunicarilor comerciale (newsletters) avand continut promotional privind serviciile oferite de companiile co-
organizatoare. Bifarea corespunzatoare a optiunii participantului cu privire la optiunea privind primirea comunicarilor comerciale, reprezinta
exprimarea consimtamantului expres si liber exprimat pentru aceste prelucrări, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR. Aveți dreptul de a va retrage
consimțământul acordat in orice moment, prin transmiterea unei solicitai utilizând adresa dpo@stemsure.ro.
5.4. Operatorii datelor cu caracter personal sunt: societatea comerciala STEM SURE BIO VAULT S.R.L. si societatea comerciala DOCTOR MIT
CENTER S.R.L. care sunt parte din acelasi grup, ambele avand sediul social in Bucuresti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 81 – 85, et. 1, ap. 2,
sectorul 1, Romania. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt co-organizatorii si angajații acestora, fără a transmite aceste date personale
către parteneri contractuali, cu excepția celor care ajută la realizarea prezentului concurs, respectiv Notarul Public instrumentator si alți parteneri cu
care co-organizatorii pot încheia contracte de promovare a prezentului concurs, însă fără a implica datele cu caracter personal ale participanților
câștigători, fără obținerea consimțământului prealabil al acestora. Pentru desfasurarea prezentului concurs, datele cu caracter personal obtinute nu
sunt transmise în afara Spațiului Economic European, fiind utilizate pe teritoriul României.
5.5. Responsabilul cu Protectia Datelor desemnat si care poate fi contactat direct de catre participanti in relatie cu activitatile de prelucrare a datelor
precizate in prezentul capitol, raspunde la adresa de e-mail dpo@stemsure.ro.
5.6. Datele personale ale participantului câștigător vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la data incheierii concursului si acordarea premiului,
în conformitate cu Legislația din domeniul contabilității. Datele participanților vor fi introduse in sistemul CRM (Customer Relationship Manager) al
companiei organizatoare Stem Sure Bio Vault S.R.L. care este un program securizat si in care introducem politicile de retentie (perioada de stocare)
a datelor dumneavoastra. Astfel, informatiile pe care ni le furnizati prin completarea chestionarului de concurs le vom stoca pentru o perioada de 10
luni de la data transmiterii acestora in atentia co-organizatorilor, in cazul in care nu ati revocat, limitat sau restrictionat acordul pentru prelucrarea
acestora. In apropierea implinirii perioadei de retentie susmentionate va vom contacta in vederea prelungirii acordului dumnevoastra. Astfel cum am
precizat mai sus, nu transferam aceste date in afara Romaniei.
5.7. Va informam in continuare despre drepturile pe care le aveti conform legii, prin participarea la Concursul “PERFECT”:
· Aveți dreptul de a primi informații în orice moment, cu privire la scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale, la categorii și surse, la
destinatari, la perioadele de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră.
· Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, având posibilitatea de a vă opune unui proces decizional automat. Co-organizatorii nu
realizează la această dată procese automatizate de decizie.
· Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care
le prelucrăm.
· Aveți dreptul de portabilitate (transfer) a datelor pe care ni le-ați furnizat prin crearea contului, pe baza consimțământului dumneavoastră și care
sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Pentru detalii despre condițiile de portare a datelor personale, va rugam sa consultați Politica de
confidențialitate existenta pe websiteul www.stemsure.ro;
· Vă actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți din când în când și ori de câte ori necesitatea actualizării este prevăzuta de
lege. Totuși, dacă descoperiți că unele date sunt incorecte sau inexacte, puteți solicita rectificarea și/sau actualizarea datelor incorecte și
completarea datelor incomplete.
· Puteți rectifica sau completa datele dumneavoastră cu caracter personal contactându-ne și furnizându-ne datele corecte sau suplimentare;
· Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă acuratețea datelor este contestată pentru o perioadă care ne
permite să verificăm acuratețea respectivă. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării
prelucrării datelor;
· Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea, ceea ce înseamnă că stocăm datele dumneavoastră personale, dar nu le utilizăm în niciun alt scop.
· Aveți dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal. Puteți exercita ambele drepturi în temeiul condițiilor prevăzute de lege. Vom
evalua solicitarea dumneavoastră de ștergere din punct de vedere al legislației și a procedurilor noastre interne, luând în considerare existența unui
contrat aflat în desfășurare și vom acorda un răspuns în scris în termenul agreat, care nu va depăși 30 de zile calendaristice de la data primirii
solicitării de ștergere.
· Aveți dreptul de a ne contacta în orice moment, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile conferite prin legislația privind protecția a
datelor cu caracter personal.

SC STEM SURE BIO VAULT S.R.L. & DOCTOR MIT CENTER S.R.L.

· Aveți dreptul de a apela la Autoritatea de supraveghere a datelor, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu
Caracter Personal, având adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, Romania, sau la o instanță
competentă, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VI. DREPTUL DE PARTICIPARE
VI.1. Concursul este deschis tuturor participanţilor persoane fizice, cu vârsta peste 18 (optsprezece) ani, cu excepţia angajaţilor companiilor co-
organizatoare, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV (patru) inclusiv. În cazul constatării folosirii unor mijloace de
fraudare in orice mod a acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.

VII. SESIZARI SI SOLICITARI
VII.1. Orice sesizare/solicitare legată de desfăşurarea concursului se va face în scris, în termen de 2 (doua) zile de la data la care ati luat
la cunostinta despre producerea evenimentului reclamat.
VII.2. Eventualele litigii apărute între co-organizatori şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care
aceasta nu va fi posibilă, de către un mediator de conflicte agreat de ambele parti sau in mod direct de catre instanţele judecătoreşti
competente din România.
Redactat într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 (doua) duplicate, din care unul pentru arhiva biroului notarial.

Va multumim,
Echipa STEM SURE BIO VAULT S.R.L. & DOCTOR MIT CENTER S.R.L.